Skip to main content

Privacy verklaring

T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V., beide gevestigd aan Mosselaan 124, 1934RD, Egmond aan den Hoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tg-bouwontwikkeling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• T&G Bouwcombinatie B.V. analyseert geanonimiseerd gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Het gerechtvaardigd belang hierbij is dat wij u moeten kunnen benaderen in het kader van uw contact of informatieaanvraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. verstrekken uw persoonsgegevens aan de partners in deze vennootschappen, te weten Tervoort Egmond en Van der Gragt Wormerveer, voor het uitvoeren van dienstverlening zoals benoemd en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het reclamebureau van T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. , communicatiebureau Sixtyseven, heeft toegang tot uw persoonsgegevens als uitvoerend verantwoordelijke voor de webhosting van deze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tg-bouwontwikkeling.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V. nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tg-bouwontwikkeling.nl

T&G Bouwcombinatie B.V. en T&G Ontwikkeling B.V zijn als volgt te bereiken

Post- en bezoekadres: Mosselaan 124, 1934RD, Egmond aan den Hoef Telefoon: 072 – 5069650 Mailadres: info@tg-bouwontwikkeling.nl