29 april 2019

T&G Ontwikkeling heeft een plan opgesteld om 60 tot 70 appartementen te realiseren langs de Velserbroekse Dreef in Velserbroek. De gemeente staat positief tegenover deze ontwikkeling en heeft een startdocument met uitgangspunten opgesteld. De reacties van omwonenden zijn positief en de gemeenteraad heeft het startdocument vastgesteld. Volgende stap is het aanpassen van het bestemmingsplan en het verder uitwerken van het ontwerp. Door het aantal vierkante meters beperkt te houden, is de verwachting dat de koopwoningen betaalbaar blijven voor starters en senioren, zodat de woningmarkt in Velserbroek weer kan doorstromen. In het project zullen 30% sociale huurappartementen worden gerealiseerd en de overige appartementen komen in de vrije verkoop. Naar verwachting start de verkoop in het 1e kwartaal van 2020.