21

mrt

Bouw Bannehoven Zaandijk begonnen

Vrijdag 11 maart is in Zaandijk met enkele hoofdpersonen uit de ontwikkeling Bannehoven een feestelijke ‘eerste paal’ geslagen.

Wethouder Wessel Breunesse (o.a. Bouwen en Wonen en Ruimelijke ontwikkeling) nam daar plaats in de heistelling. Met aanwezigen van Parteon (koper huurwoningen) Heren5 Architecten, Gemeente Zaanstad, T&G bouwcombinatie en BPD – T&G v.o.f. werd daarna het glas geheven en terug- en vooruitgekeken naar mooie samenwerkingen.

17

mrt

Nominatie puienprijs Alkmaar

De Historische Vereniging Alkmaar heeft een pand genomineerd voor de Puienprijs dat door T&G ontwikkeld en gebouwd is. Het gaat het om de woningen aan de Compagniestraat/Wolfpad, de laatste grondgebonden woningen in de Schelphoek. 

De nominatie valt in de categorie ‘Woonhuizen nieuw’. De Puienprijs wordt sinds 2000 georganiseerd. De selectie van de nominaties is gemaakt uit een longlist van bijna 100 panden, die in de twee jaar vooraf gaande aan 1 juli 2021 gereed zijn gekomen na een verbouwing, nieuwbouw of restauratie. De reden voor de puienprijscommissie om de panden Compagniestraat/Wolfpad te selecteren is dat deze woningen door de verschillende kaphoogte en wisselende gevelbreedte perfect passen in een eigentijdse binnenstadsbeeld. De uitslag van de jury wordt bekend gemaakt op de Puienprijsavond op 7 april.

05

nov

Westerzicht opgeleverd

In opdracht van BPD Ontwikkeling B.V. heeft T&G Bouwcombinatie  B.V. 12 luxe appartementen ‘Westerzicht’ in Purmerend aan de rand van de golfbaan van Purmerend gebouwd. De architectuur van dit landhuis ademt de sfeer van de voormalige landgoederen in de Purmer. Het gebouw bestaat uit  4 bouwlagen, met op het laagste vloerniveau een half verdiepte parkeerkelder. In oktober heeft T&G de appartementen aan de kopers opgeleverd.

17

dec

Bouwteamovereenkomst Ringerskwartier getekend

Een mooie afsluiting van het jaar! Op dinsdag 15 december tekende wij de bouwteamovereenkomst voor het project Ringerskwartier in Alkmaar. Het industriële terrein langs het Noord-Hollands kanaal in en rondom de oude Ringersfabriek verandert de komende jaren aanzienlijk. Deze fabriekslocatie waar tot 1973 de befaamde kersenbonbons en andere chocoladeproducten werden geproduceerd, transformeert straks naar een veelzijdig en karaktervol woongebied.

Partners
In opdracht van BPD gaan wij aan de slag met de bouw van dit omvangrijke project bestaande uit verschillende gebouwen met daarin commerciële ruimten, 224 inpandige parkeerplaatsen en 273 appartementen. Het hoogste appartementengebouw telt straks 16 verdiepingen. T&G Bouwcombinatie B.V. (Tervoort Egmond en Van der Gragt uit Wormerveer) gaat dit project samen met Smits Bouwbedrijf uit Beverwijk realiseren. Deze samenwerking Ringerskwartierbouw V.O.F. neemt deel in het bouwteam dat op dit moment de ontwerpen uitwerkt naar uitvoeringsniveau. Ringerskwartier is onderdeel van de grootschalige ontwikkeling Overstad.

Programma
Ringerskwartier bestaat uit een plintgebouw en uit appartementengebouwen. Het plintgebouw is vier bouwlagen hoog en biedt ruimte aan commerciële ruimten op de begane grond en 224 inpandige parkeerplaatsen op de verdiepingen. De gevels van de parkeergarage krijgen een groene uitstraling. Op het plintgebouw staan drie, in hoogte variërende,  woongebouwen, een vierde woongebouw staat los hiervan. De hoogste gebouwen hebben 16 verdiepingen, de lagere gebouwen hebben 11 en 8 verdiepingen. In totaal worden er 273 appartementen gerealiseerd. Bij het ontwerp zijn drie architectenbureaus betrokken: LEVS architecten, FARO architecten en KDRA architecten. De constructie is in handen van Pieters Bouwtechniek.

Planning
De planning is dat eind 2021 de omgevingsvergunning  wordt ingediend. De verkoop van de appartementen zal dan in 2022 plaatsvinden. Wanneer de omgevingsvergunning is verleend en er genoeg woningen zijn verkocht,  kan de voorbereiding voor de uitvoering starten zodat er vanaf eind 2022 opnieuw een mooi project in productie gaat.

Benieuwd naar de plannen? Bekijk hier de video met de toelichting

15

jul

Finale in de Schelphoek

Plan Schelphoek in Alkmaar bevindt zich in de finale. De gebiedsontwikkeling is in 2008 gestart met de bouw van de Havenmeester (links bij de passantenhaven) en wordt nu in 2020 afgesloten met de bouw van 20 woningen De Pont en de appartementengebouwen De Aalman en Het Turfschip. Na 12 jaar ontwikkelen en bouwen kunnen we als T&G Ontwikkeling B.V. en T&G Bouwcombinatie B.V. met trots terug kijken op een prachtig stuk stad dat we aan Alkmaar hebben toegevoegd!

11

dec

Ondertekening anterieure overeenkomst Velserbroekse Dreef

Een nieuwe stap is gezet in ons project Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek, naast ‘autoshowroom ‘Motorhuis’. Op maandag 2 december hebben we met wethouder Sebastian Dinjens van de gemeente Velsen de anterieure overeenkomst ondertekend voor de realisatie van 72 appartementen. Deze ontwikkeling geeft invulling aan de woningbehoefte in Velserbroek voor zowel jongeren als senioren. Belangrijke uitgangspunten voor de woningbouw zijn realisatie van 30% sociale huurwoningen, een gemiddeld woonoppervlakte van 70m2 en aardgasvrij bouwen. Naast kleine appartementen (<60 m2)voor starters, kent het project ook grotere appartementen variërend van 60 m2 tot 120 m2.

Nu de overeenkomst is getekend, start de bestemmingsplanwijziging. De reacties op de voorgenomen ontwikkeling waren grotendeels positief. Ook is er vraag naar dit type woningen in Velserbroek en is er de wens van het college van de gemeente Velsen om het proces te versnellen. Daarom start de gemeente in de bestemmingsplanprocedure direct met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingplan. De gemeente stelt omwonenden schriftelijk op de hoogte over de mogelijkheid een reactie te geven op het plan.

Naar verwachting zullen de appartementen pas in het 2e kwartaal van 2020 in verkoop worden gebracht. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van het verdere verloop van het project en de start verkoop, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de volgende website: www.broekerpoort.nl

18

sep

Video pilotproject Wet Kwaliteitsborging

Op 1 januari 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Om onszelf daarop voor te bereiden draaien we nu met T&G Bouwcombinatie een pilot met Woningborg Toetsing en Toezicht op het project Het Turfschip in Alkmaar. Samen met Woningborg hebben we een informatievideo gemaakt over dit pilotproject waarin onder andere onze uitvoerders Matthé Hollenberg en Tom Damstra vertellen over hun ervaringen. Bekijk hier de video. Meer informatie is te vinden op de website van Woningborg.

10

jul

Wonen op de golfbaan!

Maandag 8 juli is door wethouder Thijs Kroese (Ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling + vastgoed) van de Gemeente Purmerend, ontwikkelingsmanager Martijn Hemmer van gebiedsontwikkelaar BPD Gebiedsontwikkeling en directeur Wolter Pelt van BurgGolf het bouwbord onthuld met de afbeelding van het appartementengebouw dat op het golfbaanterrein in Purmerend zal verrijzen. T&G Bouwcombinatie B.V. heeft in bouwteam samen met BPD Gebiedsontwikkeling de plannen voor het complex met 12 appartementen uitgewerkt.

Daar waar ooit een voorname boerderij stond, komt tussen de glooiende graslanden nu een statig landhuis met 12 royale koopappartementen met bijbehorende parkeerplaatsen. De appartementen hebben een woonoppervlakte tussen 135 en 260 m2. De architectuur van dit landhuis ademt de sfeer van de voormalige landgoederen in de Purmer. De naam Westerzicht dankt het gebouw aan de naastgelegen Westerweg. Het ontwerp van het gebouw is reeds voorgelegd aan en goedgekeurd door de Welstandscommissie. Op dit moment wordt de uitvoering van het project voorbereid.

Meer informatie bij dit nieuwsbericht vindt u hier.

04

jul

Volgende stap Zandzoom Heiloo gezet

Op dinsdag 2 juli heeft V.O.F. BPD-T&G (samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar BPD en T&G Ontwikkeling B.V. ) een anterieure overeenkomst  getekend met de gemeente Heiloo voor de ontwikkeling en realisatie van 265 woningen in het deelgebied Centrale Kamer West in Zandzoom in Heiloo. Tussen 2020 en 2025 zal T&G Bouwcombinatie B.V. de 265 woningen gaan realiseren.

Gebiedsontwikkeling Zandzoom
Het gebied Zandzoom in Heiloo wordt in de komende jaren ontwikkeld tot een volwaardige woonwijk. Er is plaats voor ongeveer 1.265 woningen die in de periode 2020-2025 worden gebouwd. Uniek aan deze gebiedsontwikkeling is dat het een integraal proces is met verschillende particuliere en commerciële initiatiefnemers die dit gebied gaan ontwikkelen. Dat deze ontwikkeling tot stand komt met zoveel verschillende eigenaren is bijzonder.

Expertteam Woningbouw
Het Expertteam Woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is betrokken bij dit traject. Het Expertteam heeft advies gegeven over de gebiedsontwikkeling van Zandzoom Heiloo en heeft het proces begeleid tussen de gemeente en de ruim 100 betrokken grondeigenaren. Met als resultaat dat de ondertekenaars van de anterieure overeenkomsten ruim 90% van het aantal te realiseren woningen in Zandzoom Heiloo vertegenwoordigd.

Op de foto van links naar rechts:
Peter van Oeveren (directeur projecten BPD), Cor Tervoort (directeur Tervoort Egmond) en Patrick Lammers (directeur Van der Gragt)

14

feb

Laatste fase Zuiderloo van start

Op 13 februari is, in het bijzijn van de kopers, door Peter van Oeveren (directeur projecten van ontwikkelaar BPD) het startsein gegeven voor de bouw van 34 woningen in het plan Zuiderloo in Heiloo.

In plan Zuiderloo in Heiloo bouwt T&G Bouwcombinatie woningen op basis van het Preflex-systeem van T&G. Met het Preflex concept kan door standaardisatie een scherpe prijs worden gehanteerd, maar is er meer dan voldoende flexibiliteit mogelijk om elk plan weer uniek te maken.

Totaal realiseert T&G in Zuiderloo in opdracht van BPD Ontwikkeling 82 woningen. De 1e fase van 48 woningen is in aanbouw en al voor een groot deel opgeleverd. Ontwerp en engineering van de woningen wordt verzorgd door T&G Bouwcombinatie en MB Architecten in nauwe samenwerking met BPD.

Op basis van ons Prelflex-concept realiseren we op dit moment voor BPD ook 71 woningen in Vroonermeer Alkmaar en 34 woningen in De Draai Heerhugowaard. Kijk ook eens op www.preflexwoning.nl