11

dec

Ondertekening anterieure overeenkomst Velserbroekse Dreef

Een nieuwe stap is gezet in ons project Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek, naast ‘autoshowroom ‘Motorhuis’. Op maandag 2 december hebben we met wethouder Sebastian Dinjens van de gemeente Velsen de anterieure overeenkomst ondertekend voor de realisatie van 72 appartementen. Deze ontwikkeling geeft invulling aan de woningbehoefte in Velserbroek voor zowel jongeren als senioren. Belangrijke uitgangspunten voor de woningbouw zijn realisatie van 30% sociale huurwoningen, een gemiddeld woonoppervlakte van 70m2 en aardgasvrij bouwen. Naast kleine appartementen (<60 m2)voor starters, kent het project ook grotere appartementen variërend van 60 m2 tot 120 m2.

Nu de overeenkomst is getekend, start de bestemmingsplanwijziging. De reacties op de voorgenomen ontwikkeling waren grotendeels positief. Ook is er vraag naar dit type woningen in Velserbroek en is er de wens van het college van de gemeente Velsen om het proces te versnellen. Daarom start de gemeente in de bestemmingsplanprocedure direct met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingplan. De gemeente stelt omwonenden schriftelijk op de hoogte over de mogelijkheid een reactie te geven op het plan.

Naar verwachting zullen de appartementen pas in het 2e kwartaal van 2020 in verkoop worden gebracht. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van het verdere verloop van het project en de start verkoop, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de volgende website: www.broekerpoort.nl

18

sep

Video pilotproject Wet Kwaliteitsborging

Op 1 januari 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Om onszelf daarop voor te bereiden draaien we nu met T&G Bouwcombinatie een pilot met Woningborg Toetsing en Toezicht op het project Het Turfschip in Alkmaar. Samen met Woningborg hebben we een informatievideo gemaakt over dit pilotproject waarin onder andere onze uitvoerders Matthé Hollenberg en Tom Damstra vertellen over hun ervaringen. Bekijk hier de video. Meer informatie is te vinden op de website van Woningborg.

10

jul

Wonen op de golfbaan!

Maandag 8 juli is door wethouder Thijs Kroese (Ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkeling + vastgoed) van de Gemeente Purmerend, ontwikkelingsmanager Martijn Hemmer van gebiedsontwikkelaar BPD Gebiedsontwikkeling en directeur Wolter Pelt van BurgGolf het bouwbord onthuld met de afbeelding van het appartementengebouw dat op het golfbaanterrein in Purmerend zal verrijzen. T&G Bouwcombinatie B.V. heeft in bouwteam samen met BPD Gebiedsontwikkeling de plannen voor het complex met 12 appartementen uitgewerkt.

Daar waar ooit een voorname boerderij stond, komt tussen de glooiende graslanden nu een statig landhuis met 12 royale koopappartementen met bijbehorende parkeerplaatsen. De appartementen hebben een woonoppervlakte tussen 135 en 260 m2. De architectuur van dit landhuis ademt de sfeer van de voormalige landgoederen in de Purmer. De naam Westerzicht dankt het gebouw aan de naastgelegen Westerweg. Het ontwerp van het gebouw is reeds voorgelegd aan en goedgekeurd door de Welstandscommissie. Op dit moment wordt de uitvoering van het project voorbereid.

Meer informatie bij dit nieuwsbericht vindt u hier.

04

jul

Volgende stap Zandzoom Heiloo gezet

Op dinsdag 2 juli heeft V.O.F. BPD-T&G (samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar BPD en T&G Ontwikkeling B.V. ) een anterieure overeenkomst  getekend met de gemeente Heiloo voor de ontwikkeling en realisatie van 265 woningen in het deelgebied Centrale Kamer West in Zandzoom in Heiloo. Tussen 2020 en 2025 zal T&G Bouwcombinatie B.V. de 265 woningen gaan realiseren.

Gebiedsontwikkeling Zandzoom
Het gebied Zandzoom in Heiloo wordt in de komende jaren ontwikkeld tot een volwaardige woonwijk. Er is plaats voor ongeveer 1.265 woningen die in de periode 2020-2025 worden gebouwd. Uniek aan deze gebiedsontwikkeling is dat het een integraal proces is met verschillende particuliere en commerciële initiatiefnemers die dit gebied gaan ontwikkelen. Dat deze ontwikkeling tot stand komt met zoveel verschillende eigenaren is bijzonder.

Expertteam Woningbouw
Het Expertteam Woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is betrokken bij dit traject. Het Expertteam heeft advies gegeven over de gebiedsontwikkeling van Zandzoom Heiloo en heeft het proces begeleid tussen de gemeente en de ruim 100 betrokken grondeigenaren. Met als resultaat dat de ondertekenaars van de anterieure overeenkomsten ruim 90% van het aantal te realiseren woningen in Zandzoom Heiloo vertegenwoordigd.

Op de foto van links naar rechts:
Peter van Oeveren (directeur projecten BPD), Cor Tervoort (directeur Tervoort Egmond) en Patrick Lammers (directeur Van der Gragt)

14

feb

Laatste fase Zuiderloo van start

Op 13 februari is, in het bijzijn van de kopers, door Peter van Oeveren (directeur projecten van ontwikkelaar BPD) het startsein gegeven voor de bouw van 34 woningen in het plan Zuiderloo in Heiloo.

In plan Zuiderloo in Heiloo bouwt T&G Bouwcombinatie woningen op basis van het Preflex-systeem van T&G. Met het Preflex concept kan door standaardisatie een scherpe prijs worden gehanteerd, maar is er meer dan voldoende flexibiliteit mogelijk om elk plan weer uniek te maken.

Totaal realiseert T&G in Zuiderloo in opdracht van BPD Ontwikkeling 82 woningen. De 1e fase van 48 woningen is in aanbouw en al voor een groot deel opgeleverd. Ontwerp en engineering van de woningen wordt verzorgd door T&G Bouwcombinatie en MB Architecten in nauwe samenwerking met BPD.

Op basis van ons Prelflex-concept realiseren we op dit moment voor BPD ook 71 woningen in Vroonermeer Alkmaar en 34 woningen in De Draai Heerhugowaard. Kijk ook eens op www.preflexwoning.nl

20

okt

Zuiderloo vanuit de lucht

In plan Zuiderloo in Heiloo bouwt T&G Bouwcombinatie woningen op basis van het Preflex-systeem van T&G. Met het Preflex concept kan door standaardisatie een scherpe prijs worden gehanteerd, maar is er meer dan voldoende flexibiliteit mogelijk om elk plan weer uniek te maken. Deze luchtfoto laat die variatie heel duidelijk zien.  T&G realiseert in Zuiderloo 82 woningen in opdracht van BPD Ontwikkeling. De 1e fase van 48 woningen is op deze foto zichtbaar en is voor een deel al opgeleverd. De 2e fase van 34 woningen is in voorbereiding en start binnenkort. Ontwerp en engineering van de woningen wordt verzorgd door T&G Bouwcombinatie en MB Architecten in nauwe samenwerking met BPD.

12

okt

Trossen los bij Het Turfschip!

Na een succesvolle verkoop, is de bouw van Het Turfschip in plan Schelphoek in Alkmaar gestart. De in de grond gevormde palen voor het gehele Turfschip zijn bijna klaar. Binnenkort gaan we starten met de fundaties voor de appartementencomplexen De Tjalk en De Aalman. Die van de tussenliggende grondgebonden woningen De Pont volgen dan in 2019.

Het Turfschip bestaat uit 3 plandelen, te weten 35 appartementen De Tjalk, 20 woningen De Pont en 22 appartementen De Aalman. Daarnaast bevat het plan nog 5 commerciële ruimtes langs de Korte Vondelstraat. Plan Schelphoek is inmiddels een begrip geworden in Alkmaar. De passantenhaven, de horeca, de openbare stadsgarage, het zijn allemaal elementen die van de Schelphoek een levendige woonomgeving maken. Letterlijk aan de rand van het historische centrum van Alkmaar. Het Turfschip is een ontwikkeling van De Eendragt CV (samenwerking Tervoort en Van der Gragt) en wordt gebouwd door T&G Bouwcombinatie BV. Voor meer informatie, bezoek de projectwebsite

04

okt

Start nieuwe serie Preflex woningen

T&G Bouwcombinatie BV is in opdracht van BPD ontwikkeling gestart met de bouw van 14 woningen in het plan Vroonermeer Noord in Alkmaar. De start kreeg een symbolisch tintje door het leggen van de eerste vloerplaat door een aantal kinderen van kopers onder begeleiding van wethouder Dijkman van de gemeente Alkmaar. Binnenkort start de verkoop van de volgende fase met 57 woningen. De woningen worden gerealiseerd volgens het Preflex-concept van T&G Bouwcombinatie. Met dit concept kan door standaardisatie een scherpe prijs worden gehanteerd, maar is er meer dan voldoende flexibiliteit mogelijk om elk plan weer uniek te maken. Meer informatie is te vinden op de website van Preflex

01

okt

Naam EME II BV gewijzigd in T&G Ontwikkeling BV

Tervoort Egmond en Van der Gragt Wormerveer werken al sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw samen op het gebied van projectontwikkeling via de Exploitatie Maatschappij Egmond, ofwel EME II BV.  Vanaf 2008 heeft de samenwerking een nog intensiever karakter gekregen door de oprichting van T&G Bouwcombinatie B.V. Deze vennootschap bouwt niet alleen de projecten die gezamenlijk zijn ontwikkeld, maar ook (grote) projecten voor externe opdrachtgevers.

Om eenheid uit te stralen naar de markt en duidelijkheid te verstrekken voor opdrachtgevers en kopers van woningen, hebben we er voor gekozen om de naam EME II B.V. te verlaten en beide bedrijven onder T&G-vlag te presenteren. Vanaf 1 oktober 2018 is de naam van EME II BV dan ook gewijzigd in T&G Ontwikkeling BV. Er is dus geen sprake van een nieuwe opgerichte vennootschap, maar uitsluitend van een naamswijziging. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel (37035134) is dan ook ongewijzigd gebleven en alle overeenkomsten die namens EME II B.V. zijn aangegaan, blijven ongewijzigd van kracht voor T&G Ontwikkeling B.V.

16

mrt

Nieuw in Zaandijk: De Bannehoven!

De ontwikkelcombinatie T&G Ontwikkeling BV en BPD Ontwikkeling BV heeft de door de gemeente Zaanstad uitgeschreven tender voor de locatie Bannehof in de wijk Rooswijk te Zaandijk gewonnen. T&G en BPD werkten hierbij samen met een ontwerpteam van Heren 5 Architecten, Rrog Stedenbouw & Landschap en Hiensch Engineering. Op donderdag 15 maart 2018 is met de gemeente Zaanstad de koop-, ontwikkel- en realisatieovereenkomst ondertekend. Na afloop van de ondertekening was er ‘s avonds een informatiebijeenkomst voor bewoners die rondom het plangebied wonen. Het gepresenteerde plan werd door de aanwezigen enthousiast ontvangen.

Duurzaam, groen, autovrij en in alles een voorbeeld van toekomstig wonen. Deze nieuwbouwwijk bestaat uit circa 148 woningen, van grondgebonden tot en met appartementen, en 350 parkeerplaatsen. Parkeren gebeurt half ondergronds en onder parkeerdekken waarop de privétuinen liggen. Tussen de woningen komt een parkachtige omgeving.

De ontwikkeling is er op gericht om medio 2019 het gebied bouwrijp te maken en eind 2019 te starten met de bouw van de woningen en appartementen.

Impressie: 3D Studio Prins