11

dec

Ondertekening anterieure overeenkomst Velserbroekse Dreef

Een nieuwe stap is gezet in ons project Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek, naast ‘autoshowroom ‘Motorhuis’. Op maandag 2 december hebben we met wethouder Sebastian Dinjens van de gemeente Velsen de anterieure overeenkomst ondertekend voor de realisatie van 72 appartementen. Deze ontwikkeling geeft invulling aan de woningbehoefte in Velserbroek voor zowel jongeren als senioren. Belangrijke uitgangspunten voor de woningbouw zijn realisatie van 30% sociale huurwoningen, een gemiddeld woonoppervlakte van 70m2 en aardgasvrij bouwen. Naast kleine appartementen (<60 m2)voor starters, kent het project ook grotere appartementen variërend van 60 m2 tot 120 m2.

Nu de overeenkomst is getekend, start de bestemmingsplanwijziging. De reacties op de voorgenomen ontwikkeling waren grotendeels positief. Ook is er vraag naar dit type woningen in Velserbroek en is er de wens van het college van de gemeente Velsen om het proces te versnellen. Daarom start de gemeente in de bestemmingsplanprocedure direct met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingplan. De gemeente stelt omwonenden schriftelijk op de hoogte over de mogelijkheid een reactie te geven op het plan.

Naar verwachting zullen de appartementen pas in het 2e kwartaal van 2020 in verkoop worden gebracht. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van het verdere verloop van het project en de start verkoop, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de volgende website: www.broekerpoort.nl